Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług serwisów internetowych firmy Dosmak Sp. z o.o. ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa NIP: 951-24-16-168, Regon: 365454008, operatora restauracji AleGloria oraz AleGloria Delikatesy przy pl. Trzech Krzyży 3 w Warszawie.

Użytkownik: Osoba korzystająca z serwisu
Serwis: Strona internetowa lub system internetowy z którego korzysta użytkownik
Administratorem danych osobowych i operatorem serwisu jest:
firmy Dosmak Sp. z o.o. ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa NIP: 951-24-16-168, Regon: 365454008, KRS: 0000638129.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub marketingowego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

COOKIES

Informujemy, że witryna internetowa httpss://alegloriadelikatesy.pl korzysta z plików cookies.

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

W ramach witryny stosowane są zasadniczo dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzających do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu lub podmioty, z których usług on korzysta.

Administratorem serwisu jest
Dosmak Sp. z o.o. ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa NIP: 951-24-16-168, Regon: 365454008, KRS: 0000638129, (dalej jako „Administrator”).

Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

1) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie witryny do preferencji i zachowania odwiedzających;

2) korzystania przez Administratora z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne tj. Google LLC w postaci narzędzi Google Analitycs oraz Google AdWords. Ponadto, na witrynie mogą znajdować się odnośniki do innych serwisów, takich jak Google Maps, Facebook czy TripAdvisor. Podmioty te posługują się własnymi plikami cookies, na co Administrator danych nie ma wpływu.

ZGODA NA PLIKI COOKIES

Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na pozyskiwanie i przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, w tym plików cookies.

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez odwiedzającego witrynę, ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w witrynie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania i utrzymania preferencji odwiedzających może utrudnić korzystanie z witryny.

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dosmak Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa), dalej zwany „DS”.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest Dosmak Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa), dalej zwany „DS”.

Inspektor ochrony danych DS

W DS został powołany inspektor ochrony danych, dalej zwany „IOD”. Możesz kontaktować się z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Ci praw, wysyłając maila na adres: iod@dosmak.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania

Poniżej przedstawiamy Ci wszystkie występujące standardowo w działalności DS cele przetwarzania danych przez DS.

Dane osobowe są przetwarzane przez DS w celu realizacji Twojej rezerwacji, realizacji umowy usługi gastronomicznej, umowy organizacji spotkania, umowy organizacji spotkania, konferencji, umowy najmu powierzchni, reagowania na interwencje, skargi, reklamacje lub zmiany rezerwacji, przesyłania informacji finansowo-rozliczeniowych, realizacji promocji, prowadzenie korespondencji w odpowiedzi na wiadomości i zapytania, które do nas skierujesz oraz w celach marketingowych polegających na przedstawianiu Ci ofert usług DS.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:

  • umowa łącząca Ciebie z DS w zakresie usługi gastronomicznej, organizacji spotkania, organizacji konferencji itp., w tym zamówionych przez Ciebie rezerwacji i w zakresie realizacji innych zobowiązań DS wobec Ciebie, reagowania na interwencje, skargi, reklamacje lub zmiany rezerwacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
  • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DS obejmujących przygotowanie odpowiedzi lub załatwienie sprawy, która została zgłoszona w Twojej wiadomości, przesłanej na adres email DS lub poprzez formularz na stronie internetowej DS (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DS polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego usług DS (w tym poprzez przygotowanie dedykowanej oferty, tworzonej w oparciu o zapytanie), dochodzeniu roszczeń lub ochrony przed roszczeniami a także obejmujących działania niezbędne do wykonania umowy, której stroną nie jest osoba fizyczna (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • obowiązek prawny ciążący na DS w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Komu i gdzie DS może przekazać Twoje dane? Kto może być odbiorcą Twoich danych poza DS? (informacje o odbiorcach danych)

Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów DS, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez DS.

Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe DS może przekazać jedynie następującym podmiotom:

  • ubezpieczycielom DS, lub
  • podmiotom świadczącym na rzecz DS usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego, lub
  • organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, lub
  • organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom DS i doradcom DS, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony DS przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez DS roszczeń.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Jak długo DS będzie przechowywać Twoje dane? (informacje o okresie przechowania danych)

Okres przechowywania Twoich danych przez DS będzie zależał od celu przetwarzania Twoich danych przez DS.

W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane przez DS w celu wykonania umowy pomiędzy Tobą a DS lub w celu wykonania innych zobowiązań na Twoją rzecz przez DS, Twoje dane osobowe DS będzie przechowywał przez okres potrzebny do wykonania zobowiązań DS na Twoją rzecz oraz do upływu okresu przedawnienia wszelkich Twoich roszczeń wobec DS i roszczeń DS wobec Ciebie, związanych z takimi zobowiązaniami, np. wynikających z umowy organizacji przyjęcia, chyba że przechowywanie danych będzie konieczne dłużej dla celów zobowiązań podatkowych – w takim wypadku usunięcie nastąpi niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z zobowiązaniem, np. z umową organizacji spotkania (np. w celach rozliczeniowych związanych z daną umową, Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).

W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane przez DS z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DS, Twoje dane osobowe DS będzie przechowywał przez okres niezbędny do zrealizowania celów wynikających z Takich interesów, przy czym dla celu polegającego na marketingu bezpośrednim przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu do prowadzenia marketingu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych. W takim przypadku DS może przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec DS lub roszczeń DS wobec Ciebie, wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DS obejmujących ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami, DS może przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec DS lub roszczeń DS wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (przykładowo ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec DS wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DS obejmujących udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, pytanie, skargę lub sugestię, DS może przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy, z którą się zwrócisz do DS, przy czym DS może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec DS lub roszczeń DS wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Ponadto, w przypadku podniesienia roszczeń w stosunku do DS lub przez DS, Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż będzie to potrzebne w związku z właściwymi postępowaniami dotyczącymi takich roszczeń.

W przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane przez DS z uwagi na ciążący na DS obowiązek prawny, DS będzie przechowywał te dane tak długo jak długo ciążył będzie na DS właściwy obowiązek prawny. Jeżeli Twoje dane będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, Twoje dane w tym zakresie będą przechowywane przez DS tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek DS posiadania dokumentu tych zdarzeń.

Informacja o przysługujących Ci prawach

W związku z tym, że DS przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci wiele praw. Poniżej przedstawiamy ich zwięzły opis. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z IOD DS za pośrednictwem emaila: iod@dosmak.pl.

Jeżeli zwrócisz się do DS z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, DS może zażądać, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. DS będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

Jeżeli DS wykaże, że Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, DS może: a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy DS przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez DS, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródłach pozyskania przez DS Twoich danych, jeżeli nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejne kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;

c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

e) cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) dane osobowe nie są już potrzebne DS ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; d) w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie DS są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/dostarczyłeś DS oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony DS, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą a jednocześnie b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez DS bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DS.

Na skutek sprzeciwu DS zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją a DS zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych

Wszelkie dane podajesz dobrowolnie.

W zależności od sytuacji, w której DS może pozyskać Twoje dane, podanie pewnych danych (określonych przez DS jako dane wymagane) może być warunkiem zawarcia umowy z DS. Podanie imienia i nazwiska, adresu, numeru Pesel, numeru dowodu osobistego jest niezbędne w celu podpisania umowy organizacji przyjęcia itp. Podanie telefonu i adresu email niezbędne jest do skorzystania z dodatkowych usług polegających na powiadomieniach wysyłanych przez SMS lub przez email.

Podanie imienia i nazwiska (nazwy), adresu i numeru NIP może stanowić ustawowy wymóg i być niezbędne do przygotowania dokumentacji dla celów podatkowych.

W przypadku kierowania wiadomości lub próśb do DS (np. o przesłanie oferty DS), podanie danych teleadresowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym ani warunkiem zawarcia umowy, jednakże podanie wymaganych danych jest niezbędne dla umożliwienia DS udzielenia odpowiedzi.

Informacja o konsekwencjach niepodania danych

W zależności od sytuacji, w której DS może pozyskać Twoje dane, brak podania określonych informacji może uniemożliwić zawarcie umowy z DS, otrzymanie prawidłowych dokumentów podatkowych od DS, otrzymanie od DS oferty lub odpowiedzi na wiadomość skierowaną do DS, złożenie do DS reklamacji, skargi, interwencji czy zmiany rezerwacji.

Informacja o wykorzystywaniu danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.